Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelus vajalikke oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud piiratud töövõimega või puudega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.

See teenus on mõeldud tööturul mitteaktiivsetele isikutele, pensionäridele või sügava puudega isikutele.

Fööniks Konsultatsioonid on Sotsiaalkindlustusameti koostööpartner.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele on võimalik registreerida:

Rehabilitatsiooni kohta põhjalikumalt on võimalik lugeda SKA kodulehelt.

Vaheta oma läbipõlemine sisemise põlemise vastu!