Sotsiaaltöötaja

Räägime sellest, kuidas saab riik Teile vastu tulla.

Kes on sotsiaaltöötaja?

Sotsiaaltöötaja on empaatiline erialase kõrgharidusega spetsialist ja tema tegevusplaani sihtgrupiks on üksikisikute, perede ja rühmade toimetulek.

Kuidas saab sotsiaaltöötaja mind aidata?

Sotsiaaltöötaja tegevusvaldkonda kuulub nii nõustamine kui ka konkreetsete probleemide lahendamine. Tema eesmärgiks on riskigruppidesse kuuluvate inimeste aitamine, kellel on suur võimalus sattuda majanduslikult keerulisse olukorda. Nendeks võivad olla näiteks puuetega inimesed, töötud, eakad, kodutud, hulkurid, asotsiaalid, narkomaanid ja krooniliselt haiged inimesed.

Nõustamise käigus kaardistatakse inimese vajadused, leitakse erinevad võimalused ja milliseid teenuseid või toetusi on võimalik taotleda elukvaliteedi parandamiseks.

Sotsiaaltöötaja teavitab inimest tema õigustest ja vajadusel leiab talle sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja abi.

Sotsiaalsest rehabilitatsioonist saab täpsemalt lugeda vajutades [SIIA].