Kogemusnõustamine

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustamine kui valdkond on nõustamine sarnaste kogemustega inimeste poolt, mille käigus vahetatakse kogemusi, pakutakse emotsionaalset ja sotsiaalset tuge.

Mis vahe on kogemusnõustamisel ja psühholoogil?

Nõustamise eesmärk ei ole asendada psühholoogi teenust. Pigem omab vestlus kogemusnõustajaga täiendavat ja julgustavat efekti. Nõustaja kuulab teid ära ja räägib, mis teda ennast situatsioonidega toimetulekul aidanud on.  Antud usalduspõhises keskkonnas võib küsida nõustajalt asju, mida arstilt või tuttavatelt ei oska või ei julge küsida.

KÕIK teie jutuajamised nõustajaga on konfidentsiaalsed, mis tähendab, et kogemusnõustaja ei räägi teie poolt antud infot edasi.

Meie eesmärgiks on mistahes teid häirivaid tagasilööke kergendada ja samm-sammu haaval aidata teid oma probleemidega toime tulla.