Fööniks pakub laiaulatuslikku kogemusnõustamise teenust

Meie pesast leiad nii psühholoogi kui ka perelepitaja. Lisaks pakume ka juristi nõustamisteenust.

Kogemusnõustaja

Kogemusnõustamine kui valdkond on nõustamine sarnaste kogemustega inimeste poolt, mille käigus vahetatakse kogemusi, pakutakse emotsionaalset ja sotsiaalset tuge.

Nõustamise eesmärk ei ole asendada psühholoogi teenust. Pigem omab vestlus kogemusnõustajaga täiendavat ja julgustavat efekti.

Nõustaja kuulab teid ära ja räägib, mis teda ennast situatsioonidega toimetulekul aidanud on. Antud usalduspõhises keskkonnas võib küsida nõustajalt asju, mida arstilt või tuttavatelt ei oska või ei julge küsida.

KÕIK teie jutuajamised nõustajaga on konfidentsiaalsed, mis tähendab, et kogemusnõustaja ei räägi teie poolt antud infot edasi.

Meie eesmärgiks on mistahes teid häirivaid tagasilööke kergendada ja samm-sammu haaval aidata teid oma probleemidega toime tulla.

Psühholoog

Meie pesas töötavad psühholoogid on kogenud oma ala spetsialistid ja omavad üle 10 aastast kogemust. Psühholoogi abiga sõnastatakse lahti probleemid ja alustatakse taastumise protsessi vaimsetest tagasilöökidest.

KÕIK teie jutuajamised psühholoogiga on konfidentsiaalsed, mis tähendab et psühholoog ei räägi teie poolt antud infot edasi.

Kogemusnõustamine ja psühholoog mõlemad tegelevad järgmiste teemadega:
Vaimne tervis (depressioon, sündroomid nt tähelepanuhäired või ADHD, sõltuvused), füüsiline tervis (nägemis,- liikumis- või kuulmispuue, krooniline valu, haigustega toimetulek), elukriisid (stress, lein, läbipõlemine, kardinaalsed elumuutused), sotsiaalsed probleemid (tõrjutus, üksindus, kiusamine jne), pikaajaline töötus, lähisuhtevägivald, sotsiaalsed oskused.

Perelepitaja

Perelepituse on professionaalne teenus abielu ja perekonfliktide valdkonnas, mis ei otsi süüdlast, kuid pigem keskendub probleemide lahendamisele parema tuleviku jaoks.

Lepitaja ei teosta teraapiat, tema eesmärk on leida kompromiss.

Lepituse jooksul üritab meie lepitaja mõista kõikide osapoolte vajadusi ja hõlbustada koostööd, eesmärgiga lahendada probleemid kohtuväliselt, kiirendades protsesse, säästes osapoolte aega ja raha.

Lisaks võimaldab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga paremini toime tulla.