Mis on konstellatsioonid ja kuidas need saavad mind aidata?

Olete tähele pannud suguvõsas korduvalt taasesinevaid probleeme? Sooviksite teada täpsemalt, kuidas neid lahendada?

Konstellatsioon kui nähtus on kujund, mis moodustatakse eesmärgiga leida lahendus inimese, organisatsiooni või grupi jaoks olulisele küsimusele. Samaaegselt on konstellatsioon ka sellise lahenduseni jõudmise protsess.
Kui inimene näeb oma isiklikku perekonstellatsiooni võib see anda talle erilise hingerahu.

Konstellatsioon on grupitöö meetod, mida viib läbi konstellöör. Konstellatsiooni töötoas koguneb rühm inimesi – need, kes soovivad teha tööd mingi konkreetse teemaga ja need, kes osalevad vaatleja või asendajana. Töö käigus ilmsiks tulevad erinevad dünaamikad ja lahendused pakuvad vastuseid ja mõistmist nii asendajatele kui ka pealtvaatajatele. Tunded, mis valitsevad konstellatsiooniväljas tervendavad hingetasandil kõiki kohalolijaid. Samuti tehakse soovijatele minikonstellatsioone ehk disaine. Disainiga saab vaadata konkreetset situatsiooni, suhet või olukorda, mis just praegu häirib sinu elu ja teeb hinge rahutuks. Juba väike disain võib meid aidata mõista mõnda olukorda, inimest ja aidata kaasa soovitud lahenduse või otsuse suunas.

Konstellatsioonid

Perekonstellatsioonid on peresüsteemidele suunatud meetod, mille põhimõte on, et probleemid kanduvad läbi põlvkondade, tekitades keerulisi ja raskeid olukordi ning kannatusi meie või meie laste elus. See meetod aitab leida probleemide algpõhjused, need lahendada ja muuta selle mõju meie elule. Põhjused on kas meie päritoluperes või suguvõsasüsteemis. Meid mõjutab meie suguvõsasüsteemi seitse põlve – nii ema poolt, kui ka isa poolt. Konstellatsiooni käigus on võimalik süsteem korrastada ja kui inimene on valmis seda muutust vastu võtma, siis hakkavad muutused lahenduse suunas toimuma ka igapäeva elus. Meetod on väga sügav ja puudutav.

Konstellatsioonis töötame hinge tasandiga. Hinge tasand on see, mida me igapäevaelus ei näe aga hing saab alati kõige rohkem haiget. Konstellatsioon on inimhinge pilt, mis moodustatakse eesmärgiga leida lahendus inimese elus olulisele küsimusele. Läbi konstellatsiooni välja on võimalik vaadata ükskõik millist hetkel olulist teemat sinu elus, saada teada, miks see on tekkinud, kelle või millega seotud ja kuidas leida parim lahendus.

Kui me näeme oma n.ö hingepilti konstellatsiooniväljal ehk siis, kui nähtamatu on saanud nähtavaks, on meil võimalik tuua oma ellu suuri muutusi. Konstellatsioon aitab tervendada alateadvuses ning hingetasandil toimuvat.

Konstellatsiooniga on võimalik tervendada oma elu erinevaid valdkondi:

  • probleemid suhetes vanemate, laste, õdede-vendadega, partneri ja töökaaslastega;
  • korduvad mõtte -ja käitumismustrid, häirivad tunded, nt. viha, kurbus, häbi, ärevus, hirm, süü jne;
  • hingelised traumad ja üleelamised, depressioon;
  • korduvad saatused ja käitumismustrid suguvõsas;
  • erinevad sõltuvused ja kaassõltuvused;
  • erinevaid terviseprobleemid, haigussümptomid;
  • laste käitumisraskused ja terviseprobleemid;
  • tugevdada kontakti oma sisemise väega;
  • luua kontakti tulevikupildi ja oma soovidega jne.

Individuaalne konstellatsioon on sobiv valik, kui on soov tegeleda isiklike teemadega privaatselt. Toimub sama protsess, mis grupitöös ainult inimeste asemel on esindajateks nukud ja töö toimub läbi kliendi energia. Vastavalt kliendi elus olevatele küsimustele tehakse nukkudega paigutus, mis toob kliendi alateadliku pildi esile. Ainuüksi nukkude paigutamine koos selgitustega võib kaasa tuua väga sügava hingelise protsessi ja tervenemise. Klient hakkab nägema uusi seoseid sündmuste vahel, mis on olnud ja mida varem ei märganud, tuleb taipamine ja see tervendab. Individuaaltöö kestab 2 – 3 tundi.

Individuaalne konstellatsioon on hea võimalus, kui soovid tegeleda isiklike teemadega privaatselt. Nähtavaks saavad hetkel elus olevate lahendust vajavate teemade algpõhjused.  Alles siis, kui nähtamatu on tehtud nähtavaks, on meil võimalik tuua oma ellu suuri muutusi. Konstellatsioon aitab meil tervendada meie alateadvuses ning hingetasandil toimuvat. Konstellatsiooni käigus on võimalik süsteem korrastada ja kui inimene on valmis seda muutust vastu võtma, siis hakkavad muutused toimuma ka igapäeva elus. Meetod on väga sügav ja puudutav.

konstellatsioonid pilv vahvlis fööniks konsultatsioonid

Konstellatsioonidele registreerimine

Palun täida allolevad lahtrid, et saaksime teiega ühendust võtta. Ära unusta vaadata ka meie sündmuste kalendrit.

Kontaktvorm konstellatsioonidele

  • Hommikupoolik/õhtupoole/sobilikud päevad