Logopeedi teenus

Kes on logopeed?

Logopeed on kõnepuude ja inimese psüühiliste protsesside spetsialist, kelle ülesandeks on parandada või ennetada kõnepuude halvaloomulist arengut ja aidata kõnepuudega inimesel väljendada ennast paremini. Lisaks aitab logopeed kaasa mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise arendamisega.

Kuidas logopeed aitab inimest?

Logopeediga esmakordsel kohtumisel toimub vestlus, mille käigus selgitatakse häirivad probleemid inimese eripärad. Sellele järgnevalt teostakse kõneteste, et täpsustada probleemide seisukordi ja et kaardistada edasisi tegevusi. Tulemustele põhinedes minnakse edasi teraapiaga, mille käigus teostatakse siis kashäälikuseadet, mälu või kõnearendust, suhtlemisoskuste kujundamist ja inimese verbaalse suhtluse motiveerimist.

Mis probleemide puhul aitab logopeed?

Logopeed aitab, kui inimesel on probleeme kõne mõistmisega. Samas ka mõne trauma või haiguse tõttu tekkinud suhtlemisprobleemide puhul saab ka abi.

Näiteks levinumad probleemid on:

  • kogelemine;
  • ebakorrektne hääldamine,
  • ajuinsuldist või traumast tekkinud komplikatsioonid;
  • kuulmislangusest tekkinud kõnehäired;
  • probleemne kõne mõistmine;
  • vale neelamismuster;
  • ja teised kõnehäired.
tartu logopeed fööniks konsultatsioonid